เพิ่มลงตะกร้าเรียบร้อย ไม่สามารถเพิ่มลงตะกร้าได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ไวน์แดง ไวน์ขาว เก็บยังไง ?

ไวน์แดง ไวน์ขาว เก็บยังไง ?

วิธีการเก็บรักษาไวน์แดง ตอนที่ 3

ไม่ควรเก็บไวน์ในตู้เย็น? ไวน์แดง ไวน์ขาว เก็บยังไง ? 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของไวน์มากที่สุดคืออุณหภูมิ! 

เพราะอุณหภูมิที่เหมาะสมย่อมทำให้ไวน์แสดงรสชาติได้ดี 

ไวน์แดงควรเก็บที่ 12-18 องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้มี

รสชาติฝาดแหลมและสัมผัสของแอลกอฮอล์ที่แรงจนเกินไป 

ส่วนไวน์ขาวหรือกลุ่ม Sparkling Wine ควรเก็บที่ 6-12 องศาเซลเซียส
เพื่อให้มีรสสัมผัสที่สดชื่นขึ้นและควรมีความเย็นที่สม่ำเสมอ 

การเก็บไวน์ในตู้เย็นจึงไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องเลย